Dijital Kültür
Görsel İletişim Tasarımı
Ercan KURU

Kaç Yaşında

Alp dağlarında 1991 yılında beş bin yıllık mumya bulundu. Mumya Ötzi ismi verildi. Ötzi buzular içinde bulunduğu için buz adam olarak da biliniyor.

Özetler ve Blog

Özetlere çalışarak ortalamasını 3.00 üzerine getiren çok kişi olduğunu gördüm. Faydalanmanız için bu dönemde de özetlere devam ediyorum.

Ünite 3
Endüstri Devrimi Sonrası Sanat Hareketleri
Ünite 4
Modern Sanat, Kübizm, Fütürizm, Dada, Art Deco
Ünite 5
Konstrüktivizm, Bauhaus Ve
Vkhutemas
Ünite 6
Uluslararası Tipografik Stil ,New York Okulu
Ünite 7
1960’ları Etkisi Altına Alan Yeni Yaklaşımlar
Psychedelıc Sanat
Postmodernizm
Türk Tasarımı
Ünite 8
Dijital Devrimden
Günümüz
Dijital Devrimin Kökenleri
Dijital Devrimin Öncüleri
Sayfa Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
Dijital Yazının Yükselişi
İnteraktif Medya
Görsel İletişimde Çevresel Uygulamalar